Søknadsfrist: 10 januar 2023

Volvo Maskin AS søker arbeidende formann til sitt verksted på Mastemyr

Er DU vår nye formann?

Fakta om firmaet:

Fakta om firmaet:

Volvo Maskin AS er Norges ledende anleggsmaskinleverandør. Selskapet har 244 ansatte, og omsetningen i 2021 var på over 3,9 milliarder. Hovedkontoret ligger på Mastemyr, med underavdelinger i Drammen, Råde, Hamar og Frogner. Sammen med vår samarbeidspartner på service og reservedeler, Volvo Maskin Service, har vi den største serviceorganisasjon i bransjen med 520 medarbeidere og 210 servicebiler. Totalt har vi 21 serviceverksteder som dekker hele landet. Som salgsorganisasjon representerer vi Volvo, Sennebogen materialhåndterings-maskiner, og utstyr fra flere ledende leverandører. Volvo Maskin AS er kvalitetssikret etter NS ISO 9001 og miljøsertifisert iht. NS ISO 14001 og innehar Grønt Punkt sertifikat. Volvo Maskin AS inngår i Volvo Construction Equipment i AB Volvo konsernet. Vi regner med å flytte inn i nytt hovedkontor sør for Oslo i løpet av 2024.

Kontakt: Petter Sakshaug

Stilling: Avdelingsleder Mastemyr/Frogner

Tlf: 91193103

Hovedoppgaver:
• Lede og koordinere planlagte jobber gjennom daglig styring i samarbeid med verkstedsleder.
• Aktivt bidra med utførende jobb inne på verksted ved behov. Bidra aktivt i feilsøk/diagnose på jobber hvor dette er nødvendig.
• Ansvar for å levere jobber til avtalt tid og med rett kvalitet.
• Aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid, f.eks. 5S, VPS og HMS.
• Utarbeide pristilbud på jobber sammen med verkstedsleder når dette kreves.
• Ansvar for HMS-runder og oppfølging av avvik i samarbeid med verkstedsleder og verneombud.
• Aktivt bidra til et positivt arbeidsmiljø og være en rollemodell for andre.
• Stedfortreder for verkstedsleder, med ansvar for daglig drift av verksted som helhet når verkstedsleder ikke er til stede.

Kvalifikasjoner:
• Relevant fagbrev (anleggs-, landbruks-, tungbil-, eller industrimekaniker). Relevant arbeidserfaring fra anleggsmaskiner kan kompensere for manglende fagbrev, men kandidat må være villig til evt. å ta fagbrev på sikt.
• Bred erfaring med å lede andre i operativt arbeid (stillingen har ikke personalansvar), inkl. erfaring med daglig styring, planlegging og tilrettelegging av eget, og andres arbeid fra dag til dag
• Levere arbeid etter fastsatte tidsfrister og med riktig kvalitet.
• Gode pc kunnskaper, og godt vant til bruk av pc i daglige arbeid. Komfortabel med bruk av pc ved feilsøking og reparasjonsarbeider.
• Gode kunnskaper i lesning/tolking av el- og hydraulikk-skjemaer og det å kunne feilsøke og utføre reparasjoner etter dette.
• Være vant til å utføre dokumentasjon av utført arbeid, som bilder, teksting etc.
• Må kunne gjøre seg forstått på nordisk språk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
• Trygg i rollen som operativ arbeidsleder.
• Ryddig og strukturert.
• Selvgående og løsningsorientert.
• Sterkt eierskap til egen jobb og prestasjon.
• Være villig til å «ta i et tak» når dette kreves.
• Må kunne ta avgjørelser innenfor satte rammer.
• Være villig til videreutvikling av kunnskap gjennom kurs i Volvo Maskin sin regi, og ved egenstudier.
• Være bidragsyter til god kulturbygging i bedriften.

Vil du være med på laget til en av de største merkevarene i bransjen?
Vi er en veldrevet organisasjon i utvikling, med klare strategiske mål!
Du vil få solide, kunnskapsrike kollegaer i et trivelig miljø.

Lever søknad, på norsk, innen 10. januar 2023
Spørsmål rundt stillingen retter du til:
Avdelingsleder Mastemyr/Frogner, Petter Sakshaug tlf. 91193103

Powered by Labrador CMS