Søknadsfrist: 27.08.2023

Scania søker Daglig Leder Servicemarked, Bergen

Er DU vår nye daglig leder?

Fakta om firmaet:

Norsk Scania er i dag Norges største egeneide forhandlerkjede av tunge kjøretøy med 48 servicepunkter og en omsetning i 2022 på ca. 6 milliarder kroner. Vi har mer enn 1100 ansatte, hvor hovedtyngden er knyttet til servicemarkedet. Som datterselskap av det svenske selskapet Scania CV AB representerer vi alle deres produkter; lastebiler, busser, motorer og servicemarkedstjenester i det norske markedet. Scania er en verdensledende leverandør av transportløsninger. Globalt har Scania 50 000 ansatte i omtrent 100 land. Sammen med partnere og kunder er vi en pådriver for skiftet mot et bærekraftig transportsystem med mobilitet som er bedre for næringslivet, samfunnet og miljøet. Innen 2030 forventes mer enn halvparten av det globale salgsvolumet for nye kjøretøy å ha elektrisk drivlinje, og det norske markedet vil bidra til å dra denne andelen opp. Vi mener at sammen med våre partnere og kunder kan vi utvikle løsninger som lar oss oppnå håndfaste resultater for reduksjonen av vårt karbonfotavtrykk. Ved hjelp av samarbeid kan vi identifisere mulighetene og løsningene på de lokale og globale utfordringene vi står overfor.Scanias suksess er i stor grad basert på våre kjerneverdier og måte å jobbe på, spesielt forpliktelsene til kontinuerlig forbedring, gode styringssystemer og tilrettelagte arbeidsprosesser. Scania skal være den foretrukne samarbeidspartner for våre kunder, og det er viktig å ivareta og utvikle anleggets kompetanse, drift og tjenester.

Kontaktperson: Atle Bønes

Stillingstittel: Partner- Bønes Virik

Telefon: 92 88 88 94

Kontaktperson: Frederic Moger

Stillingstittel: Senior Executive Researcher - Bønes Virik

Telefon: 41 54 88 84

Som daglig leder for Scania i Bergen får du ansvar for å lede over 60 dyktige og serviceinnstilte medarbeidere. Arbeidsoppgavene er varierte og spennende, de omfatter blant annet kontinuerlig utvikling av anleggets kompetanse og potensiale gjennom forbedring av arbeidsprosesser, aktivt styrke tjenestetilbudet og Scanias markedsposisjon i Bergensområdet. 

I tillegg til ledererfaring vil relevant operativ erfaring og forståelse bli vektlagt. Inngående teknisk kunnskap er ikke et "must", men interesse og grunnleggende kunnskap må være på plass.
Du blir en av seks enhetsledere i Region Vest, fra Bergen i sør til Molde i nord.

Scania Bergen utgjør nesten 10% av Norge. Vi mener likevel at Scania har et stort utviklingspotensial i Bergensområdet, og ønsker velkommen en initiativtaker og pådriver for dette.

Ansvarsområder og oppgaver:

  • Være initiativtaker og pådriver for videre vekst for Scania i Bergensområdet
  • Tilpasse og utvide tjenestetilbudet i tråd med markedsmessige behov
  • Kontinuerlig forbedring og optimalisering av prosesser ved eget anlegg
  • Salgs- og markedsansvar for serviceområdet
  • Ivareta og bygge gode kunderelasjoner og lojalitet
  • Ansvar for økonomisk styring og måloppnåelse
  • Kompetanse- og medarbeiderutvikling for egen organisasjon
  • Tett dialog og samarbeid med salgsavdeling og fagavdelinger i konsernet
  • HMS-ansvar og sørge for drift generelt i overensstemmelse med lover og regelverk

Suksesskriterier for rollen: 

Scanias kjerneverdier er Kunden først, Respekt, Fjern sløsing, Lagånd og Ansvar. Vi søker en person som både anerkjenner og kjenner seg igjen her, og som vil utøve sitt lederskap i tråd med disse verdiene. I Scania jobber man i et globalt selskap som kontinuerlig forbedrer strukturer og systemer for effektive og målrettede prosesser. Som leder i Scania får en mye å spille på og mange å spille sammen med.
Vi søker en som lytter seg inn, som skaper tillit internt og eksternt, som er sulten og utålmodig, men som opptrer rolig og konstruktivt. En med gjennomføringsevne, og som er god på å gi jevnlige tilbakemeldinger og følge opp leveranser og resultater. En som forstår hva som skal til for å skape engasjement og entusiasme; som opptrer samlende og er opptatt av å bygge god organisasjonskultur.

Rapportering og organisasjon:

Rapporterer til Regiondirektør, og medlem av hans ledergruppe. Personalansvar for over 60 personer, direkte og indirekte. Tett samarbeid med lokal salgsavdeling for nye kjøretøy.

Lokalisering og reise:

Arbeidssted er ved anlegget i Litlåsvegen, Nyborg i Åsane.

Har du spørsmål angående stillingen, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Bønes Virik Executive Search ved Atle Bønes, tlf 928 89 420 eller Frederic Moger, tlf 415 48 884Søknadsfrist, 27. august 2023

Powered by Labrador CMS