Gjerdrum
Gjerdrum

Søknadsfrist: 14.04.2021

NVE søker anleggsleder med kontorsted Trondheim

Vi søker en ny anleggsleder i Trondheim!

Fakta om firmaet:

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Kontakt: Øystein Menes

Stilling: Fung. leder SVAN

Tlf: +47 95264600

Kontakt: Kari Øvrelid

Stilling: Regionsjef

Tlf: +47 954 64 960

Kontakt: Kathrine Berg Nilsen

STilling: HR-kontakt

Tlf: +47 41332165

Vi søker nå en anleggsleder som skal bidra til sikker, effektiv og kvalitetsmessig god utførelse av anleggene. Du vil utøve anleggsledelse av egne og innleide ressurser og samtidig bidra til opplæring av eksterne innenfor vassdragsteknisk utførelse. Du vil ha ansvaret for den daglige driften av din enhet ved Region Midt som strekker seg nordover fra Trøndelag og nord til Saltfjellet i Nordland. Arbeid ved de andre anleggsenhetene må påregnes.
Du vil og være en del av et team i SVAN som skal samarbeide og utvikle seksjonen for oppgaver i fremtiden. Stillingen medfører reiseaktivitet på grunn av varierende arbeidssteder, fortrinnsvis i Trøndelag og deler av Nordland. Antall reisedøgn i året er ca. 60. Arbeidssted vil være ved NVEs regionkontor i Trondheim.SVAN (NVE Anlegg) er egen seksjon i skred- og vassdragsavdelingen i NVE og er i dag lokalisert på Hamar, Førde, Trondheim og Narvik.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og koordinering av anleggsdriften
 • Være disponibel for forvaltningen under synfaring og planlegging av prosjekter.
 • Anleggsledelse med egne ressurser og innleide entreprenører
 • Bistå til egen, intern og ekstern kompetanseheving innen fagfeltet
 • Økonomistyring
 • Innkjøp av varer, utstyr og tjenester
 • Kalkulasjon og anbudsregning
 • Kvalitetssikring og HMS
 • Kontroll og oppfølging av utført arbeid, se til at pålegg vedrørende HMS, rutiner og regelverk blir fulgt
 • Befaringer og aktivitet i ulendt terreng
 • Samhandling med grunneiere, innleide ressurser, kommuneansatte og andre
 • Være en del av NVEs beredskapsoppsett og må kunne påregnes å gå inn i krisesituasjoner
 • Stillingen medfører en del reisevirksomhet

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor utdanning fra ingeniørhøgskole innen anleggsfagetalt. Teknisk Fagskole innen anlegg, evt tilleggsutdannelse og relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring fra anleggsledelse / byggeledelse
 • Erfaring fra prosjekt/anleggsledelse og økonomioppfølging.
 • Erfaring og bruk av HMS og KS system
 • Fysikk til å kunne ferdes i ulendt terreng
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingen
 • Førerkort klasse B

I tillegg vil det være fordelaktig med:

 • Erfaring med kompetanseoppbygging og formidling
 • Kjennskap til vassdragsrelaterte oppgaver

Personlige egenskaper:

 • Handlekraftig og beslutningsdyktig
 • Målrettet og initiativrik
 • Strukturert og systematisk
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Det vil bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) som blant annet gir gode lånevilkår
 • Årslønn innenfor spennet kr 650 000 – 800 000 i stillingskode over-/senioringeniør (1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Klikk her for å søke: https://candidate.webcruiter.com/nb-no/Account/SpaLogin?ReturnUrl=%2Fcv%3Fadvertid%3D4366185576%26language%3Dnb%26link_source_id%3D0