Søknadsfrist: 17 februar 2023

NOAH Solutions AS søker salgssjef

Er DU vår nye salgssjef?

Fakta om firmaet:

NOAH er et ressurs- og miljøselskap som jobber med alt fra behandling og rensing av forurensede masser og landskapsrehabilitering, uttak av kvalitetsstein til infrastruktur, og til neste generasjon batterier.Vi er et av Europas ledende kompetansemiljøer innen våre drifts-, og utviklingsområder, og har bærekraftige og miljøvennlige løsninger som tilbakefører ressurser til samfunnet som uttalt ambisjon.Konsernet har ca. 130 ansatte fordelt på ni kontor- og driftssteder i Norge, Sverige og Danmark. NOAH er heleid av Gjelsten Holding AS.

Kontaktperson: Tom Johansen Stillingstittel: Direktør salg og marked

Mobil: 958 48 101

NOAH søker operativ salgssjef for ordinært uorganisk avfall. Salgssjef vil ha ansvar for salgsbudsjett og kundeportefølje mot markedet for sanering, bygg- og anlegg, og infrastrukturprosjekter i det sentrale Østlandsområdet.

Salgssjef har primært kontaktflate mot entreprenører og transportører, salgs- og markedsansvarlige i NOAHs driftsselskaper, og NOAHs driftsorganisasjon, og er generelt eksternt orientert i sitt virke. Stillingen er utadrettet og krever god selvledelse, samt teknisk interesse og kommersiell erfaring.

Stillingen dekker følgende avdelingsoppgaver

 • Budsjett- og salgsansvar for sanering, infrastruktur- og byggeprosjekter med hovedfokus på det sentrale Østlandsområdet
 • Sikre kommersielle forhold ut fra en helhetlig forståelse av virksomhetens rammebetingelser og tillatelser
 • Markedsføre NOAHs tjenester og løsninger innenfor saneringsområdet overfor nye og eksisterende kunder
 • Forstå konkurranseforhold i markedet, og derigjennom identifisere nye prosjekter og kunder
 • Lede og koordinere NOAHs tjenester i aktuelle prosjekter og leveranser
 • Sikre god dialog internt i NOAHs driftsorganisasjon
 • Etablere og utvikle gode relasjoner i bygg- og anleggsbransjen
 • Administrere / gjennomføre tilbudsprosesser
 • Vedlikeholde og oppdatere salgsstatistikker og prognoser
 • Månedlig salg- og markedsrapportering innen fastsatte frister
 • Aktiv bruk av ERP-system
 • Påse at relevante offentlige lover, forskrifter og krav i tillatelser som berører ansvars- og arbeidsområdet forstås og etterleves
 • Påse at gjeldende prosedyrer og retningslinjer som berører ansvars- og arbeidsområdet etterleves
 • Bidra til å videreutvikle rutiner innenfor eget arbeidsfelt
 • Andre oppgaver beskrevet i Kvalitetssystemet eller pålagt av overordnede
 • Vedlikeholde og videreutvikle nødvendig kompetanse innenfor eget arbeidsområde

Vi ser etter deg som

 • evner å kommunisere godt og bygge relasjoner med aktørene i anleggsbransjen
 • har erfaring med operativt salgsarbeid
 • har utdannelse innen miljø/entreprenørfag og/eller erfaring med prosjektledelse
 • har god innsikt i NOAHs verdikjede og virksomhetens rammebetingelser

Søknader blir vurdert fortløpende.

Powered by Labrador CMS