Søknadsfrist: 15.06.2022

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS søker maskinfører

Vi søker etter en ny maskinfører!

Fakta om firmaet:

Fakta om firmaet:

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) leverer drikkevann til ca. 175.000 innbyggere. Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) tar imot avløpsvann fra snart 135.000 innbyggere, renser og leverer vannet tilbake til naturen. Felles administrasjon bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av virksomheten. Totalt i selskapene er det 120 ansatte.

Sikker vannforsyning og god rensing av avløpsvannet er en forutsetning for moderne samfunnsutvikling. Samtidig har vi et ansvar for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte, både miljømessig, økonomisk og sosialt. NRV og NRA har som en del av sin strategi at vi skal være klimanøytrale innen 2030.

Kontaktperson: Ulf Engebraaten

Stillingstittel: Avdelingsleder Eiendom og Anlegg

Telefon: 917 45 162

Kontaktperson: Jonas Sandås

Stillingstittel: Gruppeleder Anlegg

Telefon: 977 57 688

Avdeling Eiendom og Anlegg i NRV og NRA tar ansvar for å vedlikeholde selskapenes ledningsanlegg og eiendomsmasse. For å utføre dette har vi to grupper. Gruppe Eiendom tar seg av bygningsmasse og grøntområder, i tillegg til å ha verkstedtjenester. Gruppe Anlegg tar seg av alt anleggsteknisk arbeid.

Gruppe Anleggs ansvarsområder er:

 • Nyetablering av VA-anlegg.
 • Utbedringer av eksisterende ledningsnett, som lekkasjer og kumvedlikehold.
 • Snørydding og strøing.
 • Vedlikehold av veier (kantklipping, høvling og grøfting).
 • Tilsyn og vedlikehold av damanlegg.
 • Feiing og spyling av plasser og inne i renseanleggene.
 • Faglig teknisk rådgivning til prosjekt- og driftsavdelingene.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgaver for maskinfører:

 • Maskinkjøring på store og små anlegg.
 • Graving ved vannlekkasjer.
 • Oppfølging /utførelse av gjeldene HMS og dokumentasjonskrav.
 • Annet arbeid tilknyttet anlegg og gruppens ansvarsområde.
 • Vedlikehold og tilsyn av dammer kan bli en tilleggsoppgave.

Kvalifikasjoner

 • Maskinførerbevis for gravemaskin, dumper og hjullaster.
 • Førerkort kl. BE.
 • Erfaring fra anlegg med gode faglige ferdigheter.
 • God tegningsforståelse.
 • Det er ønskelig med relevant fagbrev.
 • Det er ønskelig med ADK1.
 • Det er ønskelig med erfaring med bruk av maskinstyring/GPS.
 • Det er ønskelig med førerkort kl. S og T.
 • For den rette personen som eventuelt har mangler i disse kvalifikasjonene, kan vi tilby opplæring mot bindingstid.

Personlige egenskaper

 • Du er ansvarsfull, nøyaktig og målfokusert.
 • Du liker teamarbeid og er samarbeidsvillig, men samtidig selvstendig.
 • Du behersker norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Du er nysgjerrig og nytenkende.
 • Du er god på å planlegge arbeidet.
 • Du har erfaring med utførelse av grøfter og rørledninger.
 • Du er løsningsorientert.
 • Du er positiv til manuelt arbeid.
 • Du er fleksibel og tar i et tak når det trengs.
 • Du har fokus på HMS.
 • Du ønsker å utvikle deg.
 • Du er fortrolig med enkel bruk av data, IT-løsninger, nettbrett og smarttelefon.
 • Du er lojal mot selskapets verdier.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø.
 • Moderne maskinpark tilpasset våre anlegg.
 • Arbeid innenfor vårt virkeområde (Nedre Romerike).
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Det kan være aktuelt å la stillingen inngå i brøytevaktordning med vakt hver 4.- 6. uke.

For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i kollektiv pensjonskasse med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn.

Powered by Labrador CMS