Søknadsfrist: Snarest

Minesvend / entreprenørsvend eller tilsvarende – ønsker du nye udfordringer?

Greenland School of Minerals & Petroleum – KTI Råstofskolen i Sisimiut, vil udvikle dig til faglærer.

Fakta om stillingen:

Saviminilerinermik Ilinniarfik(KTI Jern- & Metal) i Nuuk og Sanaartornermik Ilinniarfik(KTI Bygge- Anlæg) i Sisimiut blev pr. 1. januar 2011 fusioneret til én skole med én bestyrelse og én leder af alle afdelinger. Samtidigt besluttede den nye bestyrelse, at de fusionerede tekniske skoler skulle benytte samme navn og logo.

Det officielle navn for skolen er Teknikimik Ilinniarfik med den engelske betegnelse: Tech College Greenland. Forkortelsen af navnet er KTI, Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik.

Teknikimik Ilinniarfik har et samlet elevtal på ca. 650 og omkring 150 ansatte.

Kontakt: Lene Deleuran Fajstrup

Vi ønsker at indgå et ansættelsesforhold med en dygtige faglært minesvend, entreprenørsvend eller tilsvarende, der kan nikke genkendende til hovedparten af vores forventninger.

Du vil blive tilbudt intern oplæring og støtte, samt en pædagogisk uddannelse.

Du er vigtig!

Aktivitetsniveauet inden for mineindustrien i Grønland er i vækst, og da KTI Råstofskolens aktiviteter følger samfundets behov og ønsker, søger vi en engageret faglært minesvend / entreprenørsvend eller tilsvarende til undervisning og skolens projekter.

Som faglærer ved Greenland School of Minerals and Petroleum har du en interesse i at dele din viden med voksne og yngre elever, hvor du ser dine resultater gennem deres uddannelsesmæssige vækst. Du vil hjælpe os med at udvikle os, så vi kan garantere høj kvalitet og sikkerhed inden for byggeri og minedrift.

Råstofskolen udbyder erhvervsuddannelser og kurser inden for olie, mineral- og entreprenørområdet med fokus på et internationalt arbejdsmiljø.

Da der målsat en international standard på uddannelsesaktiviteterne, skal du forvente efteruddannelse og opgradering, der foregår i udlandet.

Vi forventer:
At du er faglært og har erfaring og kompetencer inden for følgende områder:
• Store entreprenørmaskiner.
• Sprængningsarbejder.
• Entreprenøropgaver.
• Opmåling og nivellering også med GPS.
• Planlægning, produktion og drift.
• Betonarbejder.

- og du:
• formår at indgå teamarbejde.
• har stor fokus på planlægning og udførelse af sikkerhedsarbejde.
• gerne taler dansk, grønlandsk og engelsk.

Vi tilbyder:
• Oplæring og støtte i din faglige udvikling.
• En spændende arbejdsplads i et internationalt miljø.
• Gode kollegaer med baggrund som faglærte og ingeniører.
• En pædagogisk uddannelse de 2 første år af ansættelsesforholdet, såfremt du ikke har pædagogisk erfaring.
• En garanteret hvid vinter og en storslået natur med mange muligheder for at nyde den Grønlandske natur vinter som sommer.

Vi vægter det at skabe en afvekslende arbejdsdag højt, hvor du som underviser har stor indflydelse på egen jobudførelse. Vi ønsker et bredt fagligt og tværfagligt samarbejde.

Om os KTI Råstofskolen

KTI Råstofskolen fremtræder som en moderne uddannelsesinstitution med alt nødvendigt og moderne undervisningsmateriel og velindrettede værksteder. Skolen er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og ønsker.

KTI Råstofskolen er en afdeling ved Teknikimik Ilinniarfik (KTI).

KTI er en uddannelsesinstitution, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser GU, GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse, samt adgangskurser til ingeniør og maskinmesteruddannelse.

KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU, om to ingeniøruddannelser og Maskinmesteruddannelsen København om Maskinmesteruddannelsen.

Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.

Se eventuelt vores profil på LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/greenland-school-of-minerals-&-petroleum/

Sidste ansøgningsfrist: åben - vi tillader os at behandle ansøgningerne løbende.

Tiltrædelse: efter nærmere aftale.

Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail

Yderligere informationer Nærmere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Uddanneleschef Hans Hinrichsen, telefon +299 532988 eller e-mail hahi@kti.gl eller Curtis Chapman +299 867638 cuch@kti.gl

Powered by Labrador CMS