Søknadsfrist: 11.08.2024

Isachsen Anlegg AS søker grunnarbeider

Vil du jobbe med grunnarbeid hos Østlandets største Entreprenør innen vei og VA?

Om arbeidsgiveren

Isachsen Anlegg teller rundt 300 ansatte og er en anleggsentreprenør med nedslagsfelt over store deler av Østlandet. Selskapet ble stiftet i 1986 og med 38 års fartstid i anleggsbransjen er nettopp erfaring en av våre største styrker. Med kompetent arbeidskraft og tidsriktig utstyrspark er vi godt rustet til å konkurrere på bærekraftige anleggsprosjekter. I Isachsen er sikkerhet av høyeste prioritet – alle skal trygt hjem hver dag! Vi er svært opptatt av trivsel, og vår arbeidskultur er preget av humor, handlekraft og gjennomføring.Isachsen Anlegg er sammen med Hæhre Entreprenør, Contur og Norsk Massehåndtering en del av INFRA Group.Entreprenørvirksomhetene som er underlagt INFRA Group samarbeider på tvers på en rekke områder for å oppnå positive synergieffekter innenfor drift og utviklingsarbeid.Trygt hjem er konsernets og selskapenes viktigste mål, sammen med lønnsomhet. Andre viktige områder som det i felleskap legges føringer, mål og strategier for er; grønn omstilling, digitalisering og innovasjon, leder- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering og muligheten til livsløpskarriere i konsernet.

Vi er en av de største og mest konkurransedyktige entreprenørene innen vei, VA og infrastruktur. og vi ser etter engasjerte grunnarbeidere til å bli med oss på laget! 

Arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

  • Planlegging og gjennomføring av grunnarbeidene på anlegget. Påse at nødvendig utstyr og materiale er tilgjengelig for å kunne utføre sitt arbeid på en mest mulig effektiv og lønnsom måte.
  • Enkle snekker- og forskalingsarbeider
  • Bidra til sikkerhet på anlegget
  • Manuelt arbeid
  • Ansvar for utfylling av sjekklister tilknyttet grunnarbeidene

Vi har forskjellige arbeidstidsordninger, 4/5-dagers uke og forskjellige rotasjonsordninger.

For at vi skal lykkes med å løse alle arbeidsoppgavene trenger vi alle slags mennesker, og vi omfavner mangfold for å skape et inkluderende arbeidsmiljø og legge til rette for nyskapning. Vi har en klar visjon om likeverd, og mener at kandidater med variert bakgrunn, forskjellig livserfaringer og ulike funksjonsevner må representeres for å skape morgendagens bærekraftige anleggsprosjekter. 

Hvorfor jobbe hos Isachsen Anlegg

Du vil være med å skape en god arbeidskultur der man setter trivsel, mestring og utvikling høyt. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og det er viktig for oss for å skape et godt arbeidsmiljø på tvers av avdelinger og prosjekter, samt at det legges til rette for både faglig og personlig utvikling for alle ansatte.

Din utvikling er avgjørende for vår utvikling.

Vårt øverste mål er at alle skal komme trygt hjem. Sammen bygger vi gode holdninger og god kommunikasjon rundt HMS og kvalitet for å skape en sikker og skadefri arbeidsplass.

Isachsen er en godt etablert anleggsentreprenør, og vi jobber for at våre ansatte skal ha en trygg arbeidsplass å gå til hver dag. Vi har historisk gode ordrereserver fremover, og har et stort konsern i ryggen med selskaper som skaper gode synergier.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Andrea G Pettersen

Stillingstittel: Fagansvarlig HR

Telefon: 93073113

E-post: andrea.g.pettersen@isachsenas.no

Stillingsinformasjon

Stillingsform: Fast
Søknadsfrist: 11.08.2024
Arbeidssted: Østlandet

Powered by Labrador CMS