Søknadsfrist: 11.08.2024

Isachsen Anlegg AS søker anleggsleder avd. BVT

Vil du være med å ha ansvaret for drift og produksjon på anleggsprosjekter innen vei, VA og infrastruktur i avdeling BVT?

Om arbeidsgiveren

Isachsen Anlegg teller rundt 300 ansatte og er en anleggsentreprenør med nedslagsfelt over store deler av Østlandet. Selskapet ble stiftet i 1986 og med 38 års fartstid i anleggsbransjen er nettopp erfaring en av våre største styrker. Med kompetent arbeidskraft og tidsriktig utstyrspark er vi godt rustet til å konkurrere på bærekraftige anleggsprosjekter. I Isachsen er sikkerhet av høyeste prioritet – alle skal trygt hjem hver dag! Vi er svært opptatt av trivsel, og vår arbeidskultur er preget av humor, handlekraft og gjennomføring.Isachsen Anlegg er sammen med Hæhre Entreprenør, Contur og Norsk Massehåndtering en del av INFRA Group.Entreprenørvirksomhetene som er underlagt INFRA Group samarbeider på tvers på en rekke områder for å oppnå positive synergieffekter innenfor drift og utviklingsarbeid.Trygt hjem er konsernets og selskapenes viktigste mål, sammen med lønnsomhet. Andre viktige områder som det i felleskap legges føringer, mål og strategier for er; grønn omstilling, digitalisering og innovasjon, leder- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering og muligheten til livsløpskarriere i konsernet.

Vi er en av de største og mest konkurransedyktige entreprenørene innen vei, VA og infrastruktur. Vi ser etter dyktige Anleggsledere som vil være med oss på laget.Som Anleggsleder hos oss vil du i samarbeid med prosjektleder ha ansvar for driften og produksjonen på anleggsprosjekter i henhold til prosjektplan, og du skal være med å sørge for at arbeidet på prosjektet blir gjennomført på en sikker måte.

Noen sentrale arbeidsoppgaver vil være

  • Medansvarlig for prosjektets økonomiske mål, herunder kostnads- og inntektsstyring, ansvar for prosjektets innkjøpsplan, fremdriftsplan, ressurskalkyle og ressursbruk.
  • Ansvarlig for gjennomføringen planleggingsmøter med resten av medarbeidere på prosjektet på
  • Medansvar for å velge riktige prosjekter og å sette budsjett for sin prosjektportefølje, samt være delaktig i tilbudsarbeid.
  • Etterleve krav satt i prosjektene i forhold til kvalitetskrav, fremdriftsstyring, økonomisk styring, kontrakts bestemmelser og gjeldende lov- og avtaleverk.

Hvorfor jobbe hos Isachsen Anlegg

Du vil være med å skape en god arbeidskultur der man setter trivsel, mestring og utvikling høyt. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og det er viktig for oss for å skape et godt arbeidsmiljø på tvers av avdelinger og prosjekter, samt at det legges til rette for både faglig og personlig utvikling for alle ansatte.

Din utvikling er avgjørende for vår utvikling.

Vårt øverste mål er at alle skal komme trygt hjem. Sammen bygger vi gode holdninger og god kommunikasjon rundt HMS og kvalitet for å skape en sikker og skadefri arbeidsplass.Isachsen er en godt etablert anleggsentreprenør, og vi jobber for at våre ansatte skal ha en trygg arbeidsplass å gå til hver dag. Vi har historisk gode ordrereserver fremover, og har et stort konsern i ryggen med selskaper som skaper gode synergier.

Hva skal til for å trives i rollen?

Det vil være mange ulike oppgaver og problemstillinger å forholde seg til gjennom arbeidsuken så det er en fordel at du er både strukturert og selvstendig i ditt arbeid. Du vil ha gode forutsetninger for å lykkes i rollen om du har anleggsteknisk erfaring fra lignende prosjekter, og helst en form for høyere utdanning fra enten teknisk fagskole eller høyskole. Vi ser etter deg med godt humør og stå- på vilje, og at du ser verdien av å skape gode relasjoner med både medarbeidere, byggherrer og samarbeidspartnere. Vi setter krav til at du innehar førerkort kl. B og kan kommunisere godt på norsk både muntlig og skriftlig.

For at vi skal lykkes med å løse alle arbeidsoppgavene trenger vi alle slags mennesker, og vi omfavner mangfold for å skape et inkluderende arbeidsmiljø og legge til rette for nyskapning. Vi har en klar visjon om likeverd, og mener at kandidater med variert bakgrunn, forskjellig livserfaringer og ulike funksjonsevner må representeres for å skape morgendagens bærekraftige anleggsprosjekter.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Andrea G Pettersen
Stillingstittel: Fagansvarlig HR
Telefon: 93073113
E-post: andrea.g.pettersen@isachsenas.no

Stillingsinformasjon

Stillingsform: Fast
Søknadsfrist: 11.08.2024
Arbeidssted: Østlandet

Powered by Labrador CMS