Søknadsfrist: 23.09.2022

Hæhre Entreprenør søker Ytre miljø-koordinator

Er DU vår nye kollega?

Fakta om firmaet:

Fakta om firmaet:

Hæhre Entreprenør AS er en av Norges største anleggsentreprenører med hovedfokus på store samferdselsprosjekter, kraftutbygging og andre større anleggsprosjekter hvor vi kan utnytte vår unike kompetanse og nærmere 50 års erfaring. Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell - ingen oppgave er for utfordrende!Våre verdier er åpenhet, kunnskap og samarbeid. Dette gjenspeiler hvordan vi jobber.

Kontaktperson: Inger Aaberg

Stillingstittel: Fagleder YM

Telefon: 481 91 163

Kontaktperson: Camila Salvesen Ly

Stillingstittel: Fagleder rekruttering

Telefon: 469 18 884

irSom en aktør i bygg- og anleggsbransjen har vi et ansvar for å ikke belaste miljøet unødvendig gjennom vår virksomhet, derfor søker vi nå etter ytre miljø-koordinatorer til våre prosjekter.

Som ytre miljø-koordinator er du en del av teamet og bistår leder med å ivareta miljøkrav, og sikre at vi når klima- og miljømålene. Rollen vil ha base på det aktuelle prosjektet den jobber på til enhver tid.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i arbeidet med oppfølging og dokumentering iht. regelverk og prosjektkrav
 • Utarbeide og oppdatere prosedyrer, planer og instrukser.
 • Bistå i målrettet arbeid for å redusere miljøbelastningen som følge av prosjektarbeidet, og
 • Følge opp anleggsaktiviteter, sørge for opplæring og implementering av miljøtiltak
 • Forebygge uønskede miljøhendelser, og behandle uønskede hendelser som har skjedd
 • Prøvetaking, overvåking og kontroll av ulike miljøtema (vann, jord, støy, støv, avfall med mer)
 • Bidra til kontinuerlig forbedring og læring på tvers av prosjektene

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra høyskole/universitet, minimum BSc-nivå
 • Digital kompetanse og forståelse
 • Førerkort klasse B
 • Kjennskap til relevant regelverk og standarder
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Ønskede egenskaper

 • God prosjektforståelse, med evne til å sette seg inn i kontrakter og myndighetskrav
 • Strukturert, målrettet og initiativrik
 • Kvalitetsorientert og høy faglig integritet
 • Engasjert, med stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og komplekse prosjekter
 • Personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktig betingelser som inkluderer å ta del i vårt aksjeprogram for ansatte
 • Vi legger stor vekt på å skape en trygt, meningsfylt og inspirerende arbeidshverdag
Powered by Labrador CMS