Søknadsfrist: 23.09.2022

Hæhre Entreprenør AS søker Ytre Miljø-leder

Vi søker en ny Ytre Miljø Leder!

Fakta om firmaet:

Fakta om firmaet:

Hæhre Entreprenør AS er en av Norges største anleggsentreprenører med hovedfokus på store samferdselsprosjekter, kraftutbygging og andre større anleggsprosjekter hvor vi kan utnytte vår unike kompetanse og nærmere 50 års erfaring. Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell - ingen oppgave er for utfordrende!Våre verdier er åpenhet, kunnskap og samarbeid. Dette gjenspeiler hvordan vi jobber.

Kontaktperson: Inger Aaberg

Stillingstittel: Fagleder YM

Telefon: 481 91 163

Kontaktperson: Camila Salvesen Ly

Stillingstittel: Fagleder rekruttering

Telefon: 469 18 884

cSom en aktør i bygg- og anleggsbransjen har vi et ansvar for å ikke belaste miljøet unødvendig gjennom vår virksomhet, derfor søker vi nå etter ytre miljø-leder til våre prosjekter.

Som leder for ytre miljø vil du ha ansvar for å følge opp og koordinere slik at miljøkrav ivaretas i våre prosjekter, og at vi når våre klima- og miljømål. Rollen vil ha base på det aktuelle prosjektet den jobber på til enhver tid.

Arbeidsoppgaver

Noen av dine arbeidsoppgaver vil være

 • jobbe målrettet for å redusere klima- og miljøbelastningen som følge av prosjektet
 • være faglig støtte for prosjektleder
 • sikre at miljørelaterte prosjekt- og myndighetskrav ivaretas
 • dialog med relevante myndigheter og andre interessenter
 • bidra til at klima- og miljøkrav for prosjektet nås
 • utføre miljørisikovurderinger, tiltaksplanlegging og utarbeidelse av nødvendige rutiner, prosedyrer og planer
 • bidra til opplæring og kommunikasjon om ytre miljø og klima på prosjekt
 • lede prosessen for CEEQUAL-sertifisering
 • praktisk oppfølging ute på anleggsplassen
 • jobbe aktivt med kontinuerlig forbedring og læring på tvers av prosjektene

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra høyskole/universitet, minimum BSc-nivå
 • Førerkort klasse B
 • Bred miljøfaglig kompetanse, gjerne erfaring fra bygg- og anleggsbransjen
 • Praktisk ledererfaring
 • God kjennskap til relevant regelverk og standarder
 • Beredskapskompetanse
 • Digital kompetanse, gjerne erfaring med GIS
 • Erfaring med klimagassberegninger er en fordel
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Ønskede egenskaper

 • God prosjektforståelse, med evne til å sette seg inn i kontrakter og myndighetskrav
 • Strukturert, målrettet og initiativrik
 • Løsningsorientert og høy faglig integritet
 • Engasjert, med stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig, med evne til å styre egen hverdag

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og komplekse prosjekter
 • Personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktig betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår, samt mulighet til å ta del i vårt aksjeprogram.
 • Vi legger stor vekt på å skape en trygt, meningsfull og inspirerende arbeidshverdag
Powered by Labrador CMS