Søknadsfrist: 24.11.2022

Hæhre Entreprenør AS søker prosjekteringsleder

Vi søker prosjekteringsleder !

Fakta om firmaet:

Fakta om firmaet:

Hæhre Entreprenør er en av landets største anleggsentreprenører med nærmere 50 års bransjeerfaring. Siden etableringen i 1974 har vi vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge. Vi er nærmere 900 medarbeidere som gjennom faglig dyktighet, samarbeid og innsatsvilje bidrar til utbygging av nye samfunnsnyttige prosjekter. Vi har prosjekter i hele Norge, fra Mandal i sør til Svalbard i nord. Vår kjernevirksomhet er infrastruktur, vei, bane, flyplass og tomteopparbeidelse.Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser.Våre verdier er åpenhet, kunnskap og samarbeid

Kontaktperson: Tor Kleiven

Stillingstittel: Stabssjef

Telefon: 488 98 486

Kontaktperson: Camila Salvesen Ly

Stillingstittel: Fagleder Rekruttering

Telefon: 469 18 884

Prosjekteringsleder søkes til Hæhre Entreprenør sine prosjekter

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og koordinere prosjekteringsarbeid fra utarbeidelse av tilbud og frem til kontraktsignering.
 • Samkjøre prosjekteringsprosessen med konsulenter, samarbeidspartnere, intern fagkunnskap og ledelse samt forestå dialogen med byggherren.
 • Sørge for at prosjektering av nye prosjekter skjer i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, tilbudsdokumenter og kontrakt samt prosjektbeskrivelsens krav til funksjon, kvalitet og økonomi.
 • Sikre gode og effektive løsninger for prosjektgjennomføring for alle faser av prosjektet inklusiv prosjektering, bygging, drift og vedlikehold.
 • Påse at arbeidsprosessene i prosjektet kan gjennomføres iht. gjeldende krav til fremdrift, HMS, kvalitet og økonomi basert på en detaljert risikoanalyse og tiltaksplan
 • Kontrahere rådgivere og prosjekteringspartnere til prosjekt samt følge opp disse i kontraktsperioden
 • Arbeidet vil spenne fra regulerings- og detaljplaner til utarbeidelse av arbeidsgrunnlag, og vil inkludere oppgaver innen fremdriftsplanlegging, økonomi og kontraktsoppfølging
 • Tilknytning til prosjekter for å koordinere videre prosjekteringsarbeid sammen med driftsorganisasjonen

Ønskede Kvalifikasjoner:

 • Har høyskole-/universitetsutdanning med relevant fordypning
 • Erfaring fra entreprenør, rådgivende rolle eller tilsvarende stilling
 • Praktisk ledererfaring
 • Kjennskap til lover, regelverk, tilbud og kontrakter
 • Erfaring med modellbasert prosjektering
 • Erfaring med VDC-rammeverket

Ønskede egenskaper:

 • Ha god og bred prosjektforståelse
 • Strukturert, med evner til å analysere og strukturere oppgaver i rekkefølge
 • Opptatt av kvalitet i leveransen
 • Gode samarbeidsevner med et klart og tydelig språk
 • Engasjert, med stor arbeidskapasitet og vant til å overholde tidsfrister
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Kunne tilpasse seg et uformelt, men korrekt og ryddig arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på prosjekter der du vil være med å bidra på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur landet over.
 • Mulighet for faglig utvikling i et komplett entreprenørkonsern i sterk vekst
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser som bl.a. inkluderer å ta del i vårt aksjeprogram samt gode forsikrings- og pensjonsvilkår.
 • Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og karriere.

Hæhre Entreprenør er sammen med Isachsen Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Sruvey en del av konsernet HI Entreprenører. Entreprenørvirksomhetene som er underlagt HI Entreprenører samarbeider på tvers på en rekke områder for å oppnå positive synergieffekter innenfor drift og utviklingsarbeid. Trygt hjem er konsernets og selskapenes viktigste mål, sammen med lønnsomhet. Andre viktige områder som det i felleskap legges føringer, mål og strategier for er; grønn omstilling, digitalisering og innovasjon, leder- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering og muligheten til livsløpskarriere i konsernet.

Powered by Labrador CMS