Søknadsfrist: 24.11.2022

Hæhre Entreprenør AS søker kalkulatør til Hæhre Entreprenør sine prosjekter

Er DU vår nye kalkulatør?

Kalkulatør søkes til Hæhre Entreprenør sine prosjekter

Fakta om firmaet:

Fakta om firmaet:

Hæhre Entreprenør er en av landets største anleggsentreprenører med nærmere 50 års bransjeerfaring. Siden etableringen i 1974 har vi vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge. Vi er nærmere 900 medarbeidere som gjennom faglig dyktighet, samarbeid og innsatsvilje bidrar til utbygging av nye samfunnsnyttige prosjekter. Vi har prosjekter i hele Norge, fra Mandal i sør til Svalbard i nord. Vår kjernevirksomhet er infrastruktur, vei, bane, flyplass og tomteopparbeidelse.Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser.Våre verdier er åpenhet, kunnskap og samarbeid

Kontaktperson: Tor Kleiven

Stillingstittel: Stabssjef

Telefon: 488 98 486

Kontaktperson: Camila Salvesen Ly

Stillingstittel: Fagleder Rekruttering

Telefon: 469 18 884

Kalkulatør vil være involvert i hele tilbuds- og kalkulasjonsprosessen. Kalkulatør har ansvaret for å gjennomgå konkurransegrunnlaget og presentasjon av kalkylen for resten av tilbudsteamet. Som kalkulatør, skal du sikre systematisk tilnærming til kalkylen, herunder innhenting og evaluering fra underentreprenører og leverandører.

Arbeidsoppgaver:

 • Kalkulasjon av beskrevne entrepriser (NS- og prosesskoder)
 • Ansvarlig for bearbeidelse og kalkulasjon av totalentrepriser
 • Utarbeide beskrivelse og tilbudsforutsetninger ved totalprosjekt for betongarbeid (og/eller grunnarbeider)
 • Ansvar for kalkulasjon/gjennomføring av komplette anbud
 • Utarbeide og vedlikeholde tilbudsdokumentasjon
 • Innhente og evaluere tilbud fra leverandører og konsulenter
 • Oppfølging av tilbud og anbud
 • Delta i forhandlings- og kontraktsmøter
 • Delta i utarbeidelse av gjennomførings- og fremdriftsplaner.
 • Overlevere tilbudsmateriale til prosjektleder
 • Delta i planlegging og oppstartsfasen av prosjekt
 • Etter-kalkulering

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Lengre relevant erfaring fra tilsvarende rolle som kalkulatør eller som anleggs- / prosjektleder innen bygg og anlegg
 • God kjennskap til dokumentasjonskrav i bygg- og anleggsprosjekter
 • God kjennskap til gjeldende lover, regler og standarder i bygg- og anleggsbransjen
 • God tegnings– og tallforståelse, erfaring med BIM og 3D-modeller
 • Kunnskap om prosjektering- og prosjekteringsledelse
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Vant til å jobbe med korte frister og hektiske perioder
 • Struktur og nøyaktighet i arbeidsutførelsen og sikrer høy grad av integritet
 • Kjennskap til håndbøker, kalkulasjon, kontrakt, planlegging/prosjektering og prosjektgjennomføring
 • Førerkort klasse B

Ønskede egenskaper:

 • Har god og bred prosjektforståelse
 • Strukturert, med evner til å analysere og strukturere oppgaver i rekkefølge
 • Opptatt av kvalitet i leveransen med genuin interesse for kalkulasjonsfaget
 • Kommersielt drevet og innehar god forretningsforståelse
 • Gode samarbeidsevner med et klart og tydelig språk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Kunne tilpasse seg et uformelt, men korrekt og ryddig arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på prosjekter der du vil være med å bidra på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur landet over.
 • Mulighet for faglig utvikling i et komplett entreprenørkonsern i sterk vekst
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser som bl.a. inkluderer å ta del i vårt aksjeprogram samt gode forsikrings- og pensjonsvilkår.
 • Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og karriere.

Hæhre Entreprenør er sammen med Isachsen Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Sruvey en del av konsernet HI Entreprenører. Entreprenørvirksomhetene som er underlagt HI Entreprenører samarbeider på tvers på en rekke områder for å oppnå positive synergieffekter innenfor drift og utviklingsarbeid. Trygt hjem er konsernets og selskapenes viktigste mål, sammen med lønnsomhet. Andre viktige områder som det i felleskap legges føringer, mål og strategier for er; grønn omstilling, digitalisering og innovasjon, leder- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering og muligheten til livsløpskarriere i konsernet.

Powered by Labrador CMS