Søknadsfrist: 24.11.2022

Hæhre Entreprenør AS søker BIM LEDER

BIM leder søkes til Hæhre Entreprenør sine prosjekter

Fakta om firmaet:

Fakta om firmaet:

Hæhre Entreprenør er en av landets største anleggsentreprenører med nærmere 50 års bransjeerfaring. Siden etableringen i 1974 har vi vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge. Vi er nærmere 900 medarbeidere som gjennom faglig dyktighet, samarbeid og innsatsvilje bidrar til utbygging av nye samfunnsnyttige prosjekter. Vi har prosjekter i hele Norge, fra Mandal i sør til Svalbard i nord. Vår kjernevirksomhet er infrastruktur, vei, bane, flyplass og tomteopparbeidelse.Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser.Våre verdier er åpenhet, kunnskap og samarbeid

Kontaktperson: Tor Kleiven

Stillingstittel: Stabssjef

Telefon: 488 98 486

Kontaktperson: Camila Salvesen Ly

Stillingstittel: Fagleder Rekruttering

Telefon: 469 18 884

Vi søker nå BIM-leder til våre prosjekter!

BIM-leder vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av BIM i prosjekt, i samråd med prosjektleder og prosjekteringsleder. BIM-leder tilrettelegger med BIM-verktøy, følger opp krav fra håndbøker, standarder og kontrakt. BIM-leder koordinerer flyt fra modellproduksjon til produksjon i linja, og har tett dialog med våre rådgivere, stikningsledere og produksjonsapparat. Rollen vil lede og delta i planleggingsmøter, holde opplæring og bistå i gjennomføring av prosjektet med VDC-rammeverket. Rollen vil være viktig for den videre digitaliseringen av modellbasert informasjon i selskapet. BIM-leder rapporterer til linja i prosjektet og faglig til BIM-ansvarlig. Rollen vil ha base på det aktuelle prosjektet den jobber på til enhver tid.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en pådriver for den videre digitaliseringen av modellbasert informasjon i selskapet, herunder holde deg oppdatert på bransjetrender og utvikling
 • Koordinering av prosjektets BIM-arbeid
 • Bidra til utarbeidelse og oppfølging av BIM-gjennomføringsplan
 • Oppfølging av leveranser fra rådgiver, og ha ansvar for at dette er koordinert med anlegget
 • Bidra til utarbeidelse av opplæringsmateriell og opplæring i organisasjonen
 • Delta i relevante møter og andre fora

Ønskede Kvalifikasjoner:

 • Minimum utdanning på bachelornivå eller som fagskoleingeniør, lang relevant erfaring kan kompensere for formalkrav
 • Lengre relevant erfaring fra tilsvarende rolle som BIM-leder eller som BIM-tekniker – fortrinnsvis fra bygg og anlegg og entreprenørsbransjen i særdeleshet
 • Erfaring med ulike digitale plattformer og verktøy, prosjekteringsverktøy som Autocad, Gemini og Novapoint
 • Forståelse av VDC-metodikker, datainnsamling, dataflyter og digitaliseringsarbeid.
 • Kjennskap til håndbøker, kalkulasjon, kontrakt, planlegging/prosjektering og prosjektgjennomføring
 • VDC-sertifisering fra NTNU/Stanford er en fordel
 • Førerkort klasse B

Ønskede egenskaper:

 • Ha god og bred prosjektforståelse
 • Strukturert, med evner til å analysere og strukturere oppgaver i rekkefølge
 • Opptatt av kvalitet i leveransen med genuin interesse for BIM-faget
 • Kommersielt drevet og innehar god forretningsforståelse
 • Gode samarbeidsevner med et klart og tydelig språk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunne tilpasse seg et uformelt, men korrekt og ryddig arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på prosjekter der du vil være med å bidra på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur landet over.
 • Mulighet for faglig utvikling i et komplett entreprenørkonsern i sterk vekst
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser som bl.a. inkluderer å ta del i vårt aksjeprogram samt gode forsikrings- og pensjonsvilkår.
 • Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og karriere.

Hæhre Entreprenør er sammen med Isachsen Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Sruvey en del av konsernet HI Entreprenører. Entreprenørvirksomhetene som er underlagt HI Entreprenører samarbeider på tvers på en rekke områder for å oppnå positive synergieffekter innenfor drift og utviklingsarbeid. Trygt hjem er konsernets og selskapenes viktigste mål, sammen med lønnsomhet. Andre viktige områder som det i felleskap legges føringer, mål og strategier for er; grønn omstilling, digitalisering og innovasjon, leder- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering og muligheten til livsløpskarriere i konsernet.

Powered by Labrador CMS