Søknadsfrist: 14.01.2022

Fredrikstad Kommune søker fagarbeider ved Virksomhet vei - Etat for bydrift

Er DU vår nye kollega?

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Fakta om stillingen:

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Kontakt: Jon Olav Ødegaard

Stilling: Avdelingsleder Vei

Epost: jooode@fredrikstad.kommune.no

Mob: 457 34 386

Kontakt: Kristin Greaker Carlsson

Epost: kricar@fredrikstad.kommune.no

Mob: 948 24 216

Arbeidssted

Seksjon for teknisk drift har ansvar for vei, park, vann- og avløp, parkering, fergedrift, renovasjon, bygg, eiendom, brann- og redningstjeneste og vakttjenester for Fredrikstad kommune. Seksjonen har 550 ansatte.

Virksomhet vei er i hovedsak en drifts-, vedlikeholds- og forvaltningsvirksomhet. Virksomheten jobber også for å forbedre trafikksikkerheten på kommunale veier og gater.

Det er ledig en fast 100 % stilling som fagarbeider ved Virksomhet vei. Virksomheten består for tiden av 19 årsverk fordelt på drift, forvaltning, myndighetsutøvelse og vedlikehold av det kommunale veinettet.

Hovedoppgaver

Hovedoppgaver er bruk av anleggsmaskiner og lastebil for å ivareta drift og vedlikehold av kommunens veiarealer, byrom og andre aktuelle offentlige arealer. Det kan være aktuelt å delta i vaktordning for vinterberedskap i vinterhalvåret.

Kvalifikasjonskrav

  • Fagbrev som anleggsmaskinfører eller som yrkessjåfør med anleggsførerbevis. Andre relevante fagbrev kan også vurderes.
  • Førerkort klasse C.
  • Gode norskkunnskaper.
  • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe like godt selvstendig så vel som i team.

Ønskede kvalifikasjonerDet er en fordel om du har ADK-sertifikat, førerkort klasse CE og G8 lastebilkran, samt erfaring med kjøring av veihøvel. Lokalkjennskap og -kunnskap er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

  • kan arbeide både selvstendig og i team.
  • er lærevillig og positiv til varierte arbeidsoppgaver.
  • er løsningsorientert og har gode sosiale egenskaper.

Personlig egnethet vektlegges i stor grad.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som fagarbeider etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på: www.fredrikstad.kommune.no/stillinger.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen tlf. 69 36 14 82, e-post: wlan@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, deres navn, kjønn, alder, poststed og nåværende stillingstittel.

Powered by Labrador CMS