Søknadsfrist: 01.09.2021

Fredrikstad Kommune søker avdelingsleder ved Virksomhet vei

Er DU vår nye avdelingsleder?

Fakta om firmaet:

Fakta om firmaet:

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Kontakt: Wenche Lise Andreassen

Tlf: 69 36 14 82

E-post: wlan@fredrikstad.kommune.no

Arbeidssted

Seksjon for teknisk drift har ansvar for vei, park, parkering, fergedrift, vakttjenester, vann- og avløp renovasjon, bygg, eiendom, brann- og redningstjeneste og for Fredrikstad kommune. Seksjonen har ca. 550 ansatte.

Virksomhet vei i Etat for bydrift jobber for å ivareta sikkerheten på kommunale veier og gater. Sentrale oppgaver er ulike tiltak for å bedre fysiske forhold, som vedlikehold av veinettet, fortau, gang- og sykkelveier og sikring av kryss ved fjerning av sikthindrende vegetasjon, samt endring av fartsgrenser.

Virksomheten består for tiden av omtrent 22 årsverk fordelt på drift, forvaltning, myndighetsutøvelse og vedlikehold av det kommunale veinettet.

Det er nå ledig en 100 % fast stilling som avdelingsleder innen veidrift og veivedlikehold.

Hovedoppgaver

I stillingen som avdelingsleder vil du ha fagansvar innen veidrift og veivedlikehold, samt ansvar for at veidrift blir utført ihht. årshjul, handlingsplan og virksomhetens budsjett. Stillingen har personalansvar for 11 fagarbeidere. Andre hovedoppgaver vil også være planlegging av driftsplaner innen vinterdrift og vårrengjøring / vårfeiing.

Spesifiserte arbeidsoppgaver:

 • Sørge for riktig og god fordeling av oppgaver til driftspersonalet.
 • Personalansvar og oppfølging av driftspersonalet - for tiden 11 fagarbeidere - herunder registrering og ajourhold i HR-systemet GAT, gjennomføring av medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging med oppdatering av kontaktlogg og oppfølgingsplan til NAV.
 • Oppdatere og sørge for korrekte driftsplaner og vaktlister for vintervedlikehold og vårfeiing / vårrengjøring.
 • Prioritere innkomne saker i feilmeldingssystemet CRM.
 • Befaring i kommunens veinett og på prosjekter/utbedringer utført av egne ansatte.
 • Rapportere på tvers i egen seksjon om innmeldte feil og mangler i veinettet.
 • Daglig og strategisk oppfølging av fremdrift, kvalitet og økonomi.
 • Rapportere til virksomhetsleder.
 • Organisering av og mulighet til å delta i virksomhetens overordnede vaktordning.
 • Delta i samhandlingsmøter internt i kommunen og med eksterne aktører.
 • Motivere, lede og utvikle avdelingens medarbeidere.

Fredrikstad kommune er i stadig utvikling, og det tas derfor forbehold om at organisasjonsmessige endringer kan forekomme. Dette kan også medføre at stillingen vil bli tillagt andre/endrede ansvarsområder og oppgaver over tid.

Kvalifikasjonskrav

 • Teknisk fagskole innen relevante fag. Relevant fagbrev i kombinasjon med lengre relevant ledererfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med veiteknisk og kommunalteknisk drift og vedlikehold.
 • Erfaring med fag- og personalledelse.
 • Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med fag- og personalledelse innen relevant fagområde.

Personlige egenskaper

 • Du bør ha forståelse for å lede forskjellige typer mennesker.
 • Du bør være tydelig i dine avgjørelser og samtidig ha gode kommunikasjonsevner.
 • Stillingen innebærer en del publikumskontakt, og du bør være komfortabel med å besvare henvendelser fra brukere av veinettet.
 • Du bør være analytisk, ha evne til å søke råd og dele kunnskap.
 • Du bør være kreativ, positiv og ha evne til å finne gode løsninger.
 • Du bør trives med å ha en fleksibel arbeidshverdag der rutinemessige oppgaver kan måtte vike for hendelser som oppstår på veinettet.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi kan tilby

Vi tilbyr en interessant og viktig jobb med varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP/SPK.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som avdelingsleder, stillingskode 9454/7211, etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Klikk her

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen, tlf. 69 36 14 82, e-post: wlan@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, deres navn, kjønn, alder, poststed og nåværende stillingstittel.

Powered by Labrador CMS