Søknadsfrist: Snarest

Frano AS søker driftsleder

Er DU vår nye driftsleder?

Om arbeidsgiveren

FRANO etablerer nå Oslos første og eneste fullskala jordvaskeanlegg.

FRANO AS ble etablert i juli 2023, og er eid 50/50 av Franzefoss og NOAH. FRANOs eiere er ledende i hver sin bransje – NOAH på mottak og håndtering av forurensede masser, og Franzefoss på produksjon og salg av pukkprodukter. 

FRANO skal være ledende på sirkulær massehåndtering. Vi skal gjenvinne masser nært på markedet og med det spare jomfruelig natur og kutte transportvei. FRANOs løsning for massehåndtering bidrar til at Oslo kommune når sine klimamål, og vil hjelpe kundene å nå kravet til 30 % vekting av miljø og klima i offentlige anskaffelser. Gjenvinning av masser betyr redusert behov for deponi og redusert behov for uttak av jomfruelig stein. Når gjenvinningen skjer tett på markedet, som hos FRANO, vil redusert transportavstand gi ekstra klimagevinst.

Nå bygger vi vårt første jordvaskeanlegg på Franzefoss sitt anlegg i Groruddalen, med kapasitet til årlig mottak av 500 000 tonn overskuddsmasser. Anlegget som bygges er topp moderne og automatisert, og vil være i drift fra våren 2025. Da vil entreprenører og transportører kunne levere overskuddsmasser og hente miljøpukk noen få kilometer nord for Sinsenkrysset.

Som et ledd i den videre satsning og utvikling av selskapet, styrker vi organisasjonen med en nyopprettet stilling som Driftsleder for det nye og moderne anlegget som bygges.

Driftsleder skal lede den operative driften av FRANOs jordvaskeanlegg, og skal sørge for at arbeidet utføres i tråd med offentlige tillatelser, HMS-regelverk og FRANOs mål og strategier.

Driftslederstillingen er en kombinert leder- og operatørstilling, og vil rapportere til Daglig leder i FRANO AS. Arbeidssted vil være selskapets anlegg i Groruddalen i Oslo.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Ansvar for samordning av den daglige operative drift av prosessanlegg, vannrens og massehåndtering tilknyttet jordvaskeanlegget.
 • Personalansvar for operatører og maskinførere på anlegget.
 • Ansvar for etterlevelse av gjeldende HMS-regelverk.
 • Oppfølging, tilsyn, drift og vedlikehold av prosessanlegg, vannrens, bygg, lagerområder, bilbrovekt og mottaksbrakke.
 • Planlegge og gjennomføre mottak og innlasting av masser i prosessanlegget, for stabil produksjon og produktkvalitet av miljøpukk og filterkaker.
 • Håndtering og rapportering av avvikende leveranser iht. instruks.
 • Ta initiativ til forbedringer og faglig påfyll innen eget ansvarsområde.
 • Sikre høyt HMS nivå og være et forbilde for øvrige ansatte.
 • Kontinuerlig sikre en kostnadseffektiv og lønnsom drift.
 • Lede og utvikle effektive team som spiller hverandre gode.

Faglig bakgrunn og erfaring

 • Arbeidserfaring fra avfallsbransjen, prosessindustri, anleggsvirksomhet og/eller produksjonslinjer.
 • Relevant høyere utdannelse eller fagbrev i gjenvinning / industrimekaniker / mekaniker er en fordel.
 • Ledererfaring fra tilsvarende- eller sammenlignbar bransje.
 • Sertifikat klasse B.
 • Maskinførerbevis for hjullaster og gravemaskin.
 • Teknisk interessert og nevenyttig.
 • God forretnings- og økonomiforståelse.
 • Erfaring fra HMS- og forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Motiverende og inspirerende
 • Systematisk, kvalitetsbevisst og nøyaktig 
 • Lojal, positiv og løsningsorientert
 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • God helhetsforståelse
 • Nysgjerrig og lærende med fokus på kontinuerlig forbedring
 • Meget god etterlevelse av HMS, visjon, etiske retningslinjer og ledelsessystem
 • God kommunikasjon på norsk og engelsk

Henvendelser om stillingen kan rettes til vår rådgiver Jon Dissen i JP Cornerstone.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Jon Dissen
Stillingstittel: Rådgiver
Telefon: 900 37 900
E-post: jon.dissen@jp-cornerstone.com

Stillingsinformasjon

Stillingsform: Fast
Søknadsfrist: Snarest
Arbeidssted: Trondheimsveien 658, 0964 Oslo

Powered by Labrador CMS