Søknadsfrist: Snarest

Fagskolen Vestfold og Telemark - Faglærer i anlegg og infrastruktur

Er DU vår nye kollega?

Fakta om stillingen:

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Kontakt: Robert Immerstein

Stilling: Avdelingsleder undervisning

E-post: robert.immerstein@vtfk.no

Tlf: 479 54 510

Fagskolen Vestfold og Telemark er i stor vekst i den forbindelse har vi ledig stilling som faglærer i anlegg. Byggavdelingen tilbyr deltids nettbaserte fagskoleutdanninger innen bygg, anlegg, og KEM. Avdelingen teller ti faglærere og ca. 200 studenter. Da undervisningen foregår i hovedsak på nett gir det rom for fleksible løsninger og delvis hjemmekontor.

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: Heltid

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide, planlegge og gjennomføre undervisning
 • Veilede studenter og evaluere studierelatert arbeid
 • Arbeide i tverrfaglige team og med eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til utvikling i samarbeid med skolens fagmiljø
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

Det søkes deg som har erfaring og kompetanse i fagområde Anlegg, Infrastruktur eller VA og miljøteknikk. Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. bestå i å utarbeide og gjennomføre en undervisningsplan for studenter samt jobbe tverrfaglig med andre fag og bidra i skolens fagmiljø.

 • Erfaring innenfor en eller flere av disse områdene Infra, anlegg, anleggsteknikk, VA, geomatikk, geoteknikk, veiarbeid eller fjellarbeid m.m
 • Søkere med relevant anleggsrelatert erfaring og utdanning oppfordres til å søke.
 • Kunnskap om lov, forskrift og normer relevant for bransjen.
 • God IT-kunnskap og ferdighet og vant til å bruke pc som arbeidsverktøy.
 • Søkere som ikke har PPU, forplikter seg til å fullføre slik utdanning innen tre år.

Personlige egenskaper:

 • Evnen til å jobbe selvstendig og målrettet.
 • Gode samarbeidsevner og god relasjonskompetansen.
 • At du har et positivt studentsyn og er inkluderende.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Tilsetting og prøvetid:

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Powered by Labrador CMS