Søknadsfrist: Snarest

Entreprenørservice AS, Førde søker etter gravemaskinførere

Er DU vår nye gravemaskinfører?

Fakta om stillingen:

Entreprenørservice AS er ei solid bedrift som blei etablert i 1998. Vi er ein maskinentreprenør som opplever vekst og positiv utvikling. Vi har lang erfaring, god kompetanse og dyktige medarbeidare innan vegbygging, opparbeiding av tomter, VA-anlegg, betongsaging, m.m. Vi har ein moderne maskinpark og held til i Førde i Sunnfjord kommune, men har arbeidsoppdrag i heile landet. Vi teller 42 ansatte som alle gir det lille ekstra for at vi som bedrift skal levere gode resultat på jobbane vi utfører. No jaktar vi altså på fleire dyktige ansatte.

Kontakt person: Thomas Østerbø

Tlf: 90614610

Grunna stor auke i oppdragsmengde søkjer vi etter deg som er motivert for å være med å utvikle Entreprenørservice AS vidare. I denne annonsa søker vi etter gravemaskinførara, men vi søkjer for augeblinken etter ei rekke andre kandidatar og.

Vi søkjer etter følgande:

· Prosjektleiarar

· Anleggsleiarar

· Anleggsformenn

· Stikkingsingeninørar

· KS/ HMS Ansvarleg

· Maskinførarar

· Lastebilførarar

Kvalifikasjoner:

· Relevant utdanning og kvalifikasjonar for stillinga du søkjer på

· Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar

Vi tilbyr:

I Entreprenørservice AS kjem du til selskap med gode verdiar, stort pågangsmot, godt arbeidsmiljø med stor muligheit for å forme sin egen arbeidsdag. Vi har gode ordningar og opptatt av at ein skal ha det kjekt på jobb.

Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår og arbeidstidsordningar. Stillinga vil medføre varierande grad av reisevirksomhet

Korleis søkje:

Vi har elektronisk søkar skjema som du finn på http://www.enservice.no/ledig-stilling

Vi oppmodar alle som fattar interesse til å søke. Har du spørsmål til stillinga kan du kontakte oss ved å sende e-post til [email protected]. Du kan også kontakte Thomas Østerbø, Dagleg leiar på telefon 90614610