Søknadsfrist: Snarest

Brødrene Killi As, Harstad søker maskinfører

Er DU vår nye maskinfører?

Fakta om firmaet:

Vi er din lokale maskinentreprenør som siden starten i 1989 har vokst fra to til dagens 22 ansatte og med en omsetning på 46 millioner i 2018. Vi har alltid drevet nøkternt og godt. Vi har bygd opp en fin egenkapital i selskapet og har nå et solid økonomisk fundament for videre satsing.Vi er blitt en innovativ og moderne bedrift tuftet på den bondekulturen vi kommer fra.

Vi gjør alle typer gravearbeid, masseleveranser og transportoppdrag. Vi tar ut tomter, drenerer, lager støttemurer, sprenger i fjell og forflytter masser.Vi er blitt en totalleverandør med fagfolk som håndterer de mest moderne maskinene i bransjen. Vi tror gode fagfolk er nøkkelen til å få gjort godt arbeid. For å få det til er vi stadig på jakt etter gode lærlinger og videreutdanning av våre ansatte. Og vi er hele tiden på søking etter maskiner som kan forbedre og effektivisere oppdragene. Moderne maskinpark gjør hverdagen mer attraktiv for de ansatte og jobben raskere og bedre for kunden.

Kontaktperson:Tore Killi

Stillingstittel:Daglig leder

Telefon:91580987

Epost:tore@brkilli.no

Arbeidsoppgaver:

— Varierte og utfordrende oppgaver innenfor vei og kommunalteknikk

— Arbeider med byggegrop

— Ulike oppdrag med hjulmaskin

— Daglig vedlikehold av egen maskin

Ønskede kvalifikasjoner:

— Godkjent maskinførerbevis/yrkesbevis (M2)

— Førerkort klasse B

— At du kommuniserer på norsk, muntlig og skriftlig

— At du har gode samarbeidsevner

— ADK1 er en fordel, men ikke et krav

— At du er PÅ, KOMPETENT OG FREMDTIDSRETTET

— At du VIL

Vi tilbyr:

— Et sterkt og inspirerende fagmiljø

— Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

— Fast stilling

— Tarifflønn.

— Helseforsikring

.— Velorganisert og fremtidsrettet organisering.

Send søknad med CV til : tore@brkilli.no